1a

Klassenvorstand Alexandra Hierzberger

1b

Klassenvorstand Irina Wassertheurer

1c

Klassenvorstand Alexander Rother

2a

Klassenvorstand Susanne Reicho

2b

Klassenvorstand Karin Thormann

2c

Klassenvorstand Ewald Gutmann

3a

Klassenvorstand Claudia Baldauf

3b

Klassenvorstand Petra Reiter

3c

Klassenvorstand Christopher Huss

4a

Klassenvorstand Isabella Aldrian

4b

Klassenvorstand Daniela Patz

4c

Klassenvorstand Sigrid Weinzettl